Monthly Archives: Tháng Tám 2017

//Tháng Tám
26 08, 2017

Lợi thế phân phối dự án nghỉ dưỡng hạng sang của SmartRealtors

By | 2017-08-26T02:15:21+00:00 Tháng Tám 26th, 2017|Tin tức|0 Comments

Kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp… là các yếu tố giúp đại lý có nhiều giao dịch thành công tại dự án nghỉ dưỡng của Sun Group ở Phú Quốc. Smartland là một trong số doanh nghiệp dịch vụ bất động sản tham gia thị trường nghỉ dưỡng sớm, khi thành công tại thị trường Bà [...]