Số điện thoại

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Thông tin cập nhật năm 2023?

Chia sẻ

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Các quy định làm sổ đỏ như thế nào? Nếu bạn không biết rõ các điều luật về đất đai, rất có thể bạn sẽ không biết khi làm sổ đỏ có một số quy định cần tuân thủ.

Để hỗ trợ bạn trả lời các câu hỏi làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, Smartland sẽ trình bày “tất tần tật” thông tin về sổ đỏ và quy trình làm sổ, cùng đón xem nhé!

Sổ đỏ là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được người dân gọi là sổ đỏ vì căn cứ theo màu sắc của quyển sổ.

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là văn bản pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền SD đất, quyền SH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người có quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ” theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013.

Sổ đỏ là gì và làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền là vấn đề được nhiều người quan tâm

Sổ đỏ là gì và làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền là vấn đề được nhiều người quan tâm

Số tiền phải bỏ ra khi làm sổ đỏ?

Để biết được làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, trước tiên chúng ta phải xác định được số tiền chúng ta phải xác định số tiền cần nộp là bao nhiêu.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai 2013, người dân muốn được cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất cũng như quyền sở hữu các tòa nhà và các tài sản khác liên quan đến đất đai) phải nộp các loại thuế, phí, cụ thể:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu đã thực hiện tất cả các quy định của nhà nước về tài chính, sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất cũng như quyền sở hữu các tòa nhà và các tài sản khác liên quan đến đất đai”.

Các nghĩa vụ tài chính bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế đất và chi phí trước bạ; nghĩa vụ tài chính được cơ quan thuế quy định tại Khoản 1 Điều 63 NĐ-CP 43/2014.

Có thể hiểu đơn giản, để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất cũng như quyền sở hữu các tòa nhà và các tài sản khác liên quan đến đất đai thì người sở hữu phải thực hiện chi phí và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Chúng ta cần phải xác định số tiền cần phải bỏ ra khi làm sổ đỏ

Chúng ta cần phải xác định số tiền cần phải nộp ra khi làm sổ đỏ

Có thể bạn quan tâm:

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền theo bảng phí quy định của nhà nước?

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Người xin cấp sổ đỏ phải nộp các khoản phí sau: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ, tiền sử dụng đất theo quy định (nếu có). Lệ phí trước bạ và lệ phí cấp sổ đỏ được quy định trước cho tất cả các thửa đất, tuy nhiên tiền sử dụng đất khá phức tạp. Do đó, trong khi tính tổng số tiền phải nộp khi làm sổ đỏ, người dân phải xem xét từng trường hợp riêng.

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ là một trong những khoản tiền nhà nước yêu cầu người dân phải đóng nếu muốn làm sổ đỏ.

Lệ phí trước bạ sẽ có công thức tính như sau: 0,5% x (Giá đất tại bảng giá đất x diện tích)

Người dân phải biết giá đất trong bảng giá đất và mức độ của thửa đất được cấp sổ đỏ để biết rõ chi phí trước bạ rồi mới xác định được làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, cụ thể: 

 • Tra cứu giá đất tại Bảng giá đất của UBND tỉnh. 
 • Đo đạc diện tích thực tế mà người sử dụng đất yêu cầu cấp sổ đỏ.

Lưu ý các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ (chỉ áp dụng khi nhận thừa kế, tặng cho).

Các trường hợp sau đây được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 140/2016 / NĐ-CP: Nhà ở, tài sản được truyền qua nhiều đời hoặc được tặng cho giữa:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ; vợ với chồng; Cha, mẹ nuôi, con nuôi; bố chồng, mẹ chồng với con dâu
 • Ông nội, bà nội với cháu nội; Ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; Bố vợ, mẹ vợ với con rể; Anh chị em ruột thịt với nhau.
Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ là một trong những khoản phí cần phải đóng

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí trước bạ là một trong những khoản phí cần phải đóng

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Tiền sử dụng đất

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Tiền sử dụng đất là một trong những chi phí cần phải có để được cấp sổ đỏ.

“Tiền SDĐ là khoản chi phí bắt buộc mà nhà nước yêu cầu người có quyền sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có yêu cầu nộp tiền khi sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất” theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013.

Không phải tất cả các gia đình và cá nhân đều phải nộp tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014 / NĐ-CP và Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, mà chỉ một số trường hợp bắt buộc phải chuyển:

Tình huống 1: Hộ gia đình, người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; trường hợp này được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP. Nếu có đủ hai điều kiện sau đây thì sẽ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất:

+ Đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

+ Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với khu vực quy hoạch.

Tình huống 2: Cá nhân, hộ gia đình đang SDĐ được chính phủ giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 phải nộp tiền sử dụng đất. Đặc biệt:

– Từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004, hộ gia đình, cá nhân được giao đất làm nhà ở (đất mới) đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất phải nộp theo mức sau:

 • Nộp 50% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở khi làm thủ tục cấp sổ đỏ theo giá đất niêm yết trong bảng giá đất ở.
 • Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở khi làm hồ sơ cấp sổ đỏ theo giá đất ở.

– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến ngày 01 tháng 7 năm 2014, hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước giao đất làm nhà ở (đất mới). Trường hợp được chấp thuận cấp Giấy chứng nhận mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức sau:

 • Trường hợp số tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tính, thông báo theo quy định của pháp luật thì phải nộp tiền sử dụng đất theo mức đã thông báo và phải nộp phí chậm nộp.
 • Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xác định và thông báo cho bạn số tiền sử dụng đất phải nộp nhưng không đúng quy định của pháp luật thì bạn phải nộp theo quyết định của cơ quan thuế …
Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Tiền sử dụng đất

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Tiền sử dụng đất

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp sổ đỏ

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp giấy chứng nhận là một trong những chi phí cần phải có. Lệ phí này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019 / TT-BTC, do đó mức thu của từng tỉnh, thành phố có thể khác nhau. Chi phí xin cấp Sổ đỏ dao động trong khoảng 80.000 – 1.200.000 đồng.

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp sổ đỏ là một trong những khoản phí cần phải đóng

Làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Lệ phí cấp sổ đỏ là một trong những khoản phí cần phải đóng

Quy trình thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người dân muốn làm sổ đỏ phải nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại xã, quận/huyện nơi có đất.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trong bước này, Ủy ban nhân dân cấp xã, Văn phòng Đăng ký đất đai, Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp:

 • Xác thực nguồn gốc đất
 • Xác thực thời điểm sử dụng đất
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký
 • Gửi cơ quan thuế số liệu địa chính
 • Trong hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai cập nhật bổ sung công tác cấp GCNQSDĐ.
 • Và các thủ tục khác

Bước 3: Trả kết quả

Tại Văn phòng nhà đất, người đăng ký nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ nhận được kết quả. Hộ gia đình, cá nhân sẽ nhận sổ đỏ tại cấp xã nếu nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hy vọng với bài viết chia sẻ làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền của Smartland sẽ giúp quý khách hàng có thêm nhiều thông tin trước khi làm sổ đỏ. Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền, hãy liên hệ cho Smartland để được tư vấn một cách chi tiết nhất nhé!

>> Xem thêm: Giải đáp sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn?

Để biết thêm thông tin về làm sổ đỏ hết bao nhiêu tiền vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Bất Động Sản Smartland
 • Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh
 • Hotline: 0916 25 78 25

Chia sẻ:

4/5 - (8 bình chọn)