Số điện thoại

Luật đấu thầu đất đai [thông tin cập nhật mới nhất 2023]

Chia sẻ

Luật đấu thầu đất đai cần lưu ý những gì? Những quy định về hồ sơ và thủ tục cần biết?… Smartland sẽ trình bày chi tiết về luật đấu thầu nhà đất trong bài viết bên dưới, cùng đón xem nhé!

QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU ĐẤT ĐAI

Nguyên tắc đấu thầu đất đai

Dựa trên quy định về đấu thầu đất đai và những đặc điểm của hoạt động đấu giá QSDĐ, quy định về đấu giá QSDĐ được ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia đấu giá. Theo Luật đất đai 2013 điều 117 quy định, nguyên tắc trong đấu thầu đất đai cần đảm bảo 2 vấn đề sau: 

 • Đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, khách quan, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
 • Việc đấu giá QSDĐ phải đúng thủ tục, trình tự theo pháp luật quy định về các điều khoản đất đai và đấu giá tài sản.
quy-dinh-ve-dau-thau-dat-dai

Quy định về đấu thầu đất đai

Trường hợp đấu thầu đất đai và QSDĐ

Không phải tất cả các trường hợp đều được tham gia đấu thầu đất đai. Chỉ những trường hợp được nên trong bộ luật đất đai điều 118 năm 2013 mới đủ điều kiện, cụ thể như sau: 

 • Đầu tư XD nhà ở để cho thuê hoặc để bán hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư XD kết cấu hạ tầng hạ tầng để cho thuê hoặc chuyển nhượng;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho ĐTXD kết cấu HT;
 • Sử dụng đất TM, DV; đất cơ sở SX phi nông nghiệp;
 • Làm muối; SX nông – lâm nghiệp; nuôi trồng thủy sản;
 • Giao đất, cho thuê đất với trường hợp đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý cơ sở hoạt động sự nghiệp, trụ sở làm việc, cơ sở SX, KD mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; 
 • Giao đất ở tại nông thôn, đô thị cho cá nhân và hộ gia đình;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng hoặc tiền thuê đất.

>> Có thể bạn quan tâm: Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay có được công nhận pháp lý?

Trường hợp không được đấu thầu nhà đất và QSDĐ

Bên cạnh việc các trường hợp được phép tham gia đấu giá QSDĐ, luật đất đai 2013 cũng đưa ra các trường hợp không được phép tham gia:

 • Giao đất không thu tiền SDĐ;
 • SDĐ được miễn tiền SDĐ, tiền thuê đất quy định tại Luật Đất đai 2013 điều 110;
 • Các trường hợp sử dụng đất tại các điểm b, g khoản 1 và 2 Điều 56 của Luật này; 
 • SDĐ vào mục đích hoạt động khai thác khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án ĐTXD nhà ở tái định cư, NOXH và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho công chức, viên chức, cán bộ chuyển nơi công tác theo quyết định điều động nhân sự của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình có HKTT tại xã mà không có đất ở và vẫn chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho cá nhân, hộ gia đình có HKTT tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và vẫn chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng CP quyết định.
nhung-truong-hop-tham-gia-vao-viec-dau-thau-dat-dai

Những trường hợp được và không được tham gia vào việc đấu thầu đất đai

Điều kiện tổ chức đấu thầu đất đai

Đối với những cơ quan chức năng là đơn vị tổ chức đấu thầu QSDĐ chỉ được tổ chức đấu thầu nhà đất khi có đủ các điều kiện theo pháp luật hiện hành quy định: 

 • Đã có kế hoạch SDĐ hàng năm của cấp huyện được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
 • Đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước; đất đã được giải phóng mặt bằng; 
 • Có phương án đấu giá QSDĐ được cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Những quy định nêu trên ngoài đảm bảo cho quy trình đấu thầu đất đai và QSDĐ được diễn ra thuận lợi, còn đảm bảo công bằng, minh bạch cho những chủ thể tham gia vào hoạt động này. Hơn thế nữa, vì nhà ở và đất đai là những tài sản mang giá trị lớn nên càng quy định rõ ràng bao nhiêu thì việc SDĐ sau đấu giá được đảm bảo hiệu quả bấy nhiêu. 

dieu-kien-to-chuc-dau-thau-dat-dai

Điều kiện tổ chức đấu thầu đất đai

Các chủ thể tham gia đấu thầu đất đai

Các chủ thể cần phải đáp ứng các điều kiện và các điều kiện này là khác nhau tùy trường hợp khi tham gia vào hoạt động đấu thầu đất đai theo điều 118 Luật đất đai 2013 quy định: 

Thuộc đối tượng được pháp luật cho thuê đất, giao đất theo quy định tại Điều 55 – 56 Luật đất đai 2013; phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo luật đất đai 2013 quy định đối với trường hợp cho thuê đất, giao đất để thực hiện dự án đầu tư.

Giá khởi điểm để đấu thầu nhà đất

Căn cứ vào thị trường thực tế tại địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền hoặc cho GĐ sở tài chính, chủ tịch UBND cấp huyện quyết định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ theo thẩm quyền. 

gia-khoi-diem-dau-thau-dat-dai

Giá khởi điểm đấu thầu đất đai

 

TRÌNH TỰ THỦ TỤC BÁN ĐẤU THẦU NHÀ ĐẤT 

Người có tài sản đấu thầu có quyền lựa chọn tổ chức đấu thầu, hình thức bán đấu thầu theo quy định tại NĐ 62/2017/NĐ-CP để bán đấu thầu tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

HĐ bán đấu thầu tài sản được ký kết giữa bên chủ thể bán đấu thầu tài sản và người có tài sản bán đấu thầu hoặc người đại diện của người đó. 

Tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết hoạt động bán đấu giá tài sản là BĐS tại nơi bán đấu giá, nơi có BĐS bán đấu giá và UBND có thẩm quyền nơi có BĐS bán đấu giá, chậm nhất là 30 ngày trước cuộc mở bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp có quy định khác của pháp luật. 

Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp phí tham gia và một khoản tiền đặt trước. Mức phí tham gia sẽ được thu theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Khoản tiền ứng trước do người có tài sản bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá thỏa thuận quy định nhưng tối thiểu là 1% và tối đa là 15% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Khoản tiền đặt trước này sẽ nộp trực tiếp cho tổ chức bán đấu giá tài sản. 

trinh-tu-thu-tuc-dau-gia-nha-dat

Trình tự thủ tục đấu giá nhà đất

Buổi bán đấu thầu đất đai phải được diễn ra liên tục theo trình tự: 

 • Đấu giá viên mở đầu cuộc bán đấu giá
 • Giới thiệu chương trình và người hỗ trợ
 • Thông báo nội quy buổi đấu giá
 • Công bố danh sách người đăng ký tham gia bán đấu giá và điểm xanh xác định người tham gia đấu giá; 
 • Giới thiệu tài sản sản đấu giá
 • Nhắc lại mức giá khởi điểm
 • Thông báo bước giá và thời gian nhiều nhất để đưa ra quyết định giữa các lần trả giá (nếu có);
 • Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu thầu trả giá. Sau mỗi lần trả, đấu giá viên thông báo công khai về mức giá đã trả cho người tham gia đấu giá. 

Nếu sau ba lần đấu giá viên lặp lại mức giá cao nhất đã được đưa ra mà không có ai ra giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người giành được tài sản bán đấu giá. Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản được coi là đã chấp nhận giao kết HĐ mua bán tài sản đấu giá. 

Trong trường hợp mức giá cao nhất được công bố thấp hơn so với mức giá khởi điểm thì cuộc đấu giá coi như không thành. Mọi diễn biến của cuộc đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá tài sản. Biên bản này phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành, người ghi biên bản, một người tham gia đấu giá và một người tham dự đấu giá (nếu có). Kết quả cuộc đấu giá sẽ được ghi vào sổ ĐK bán đấu giá tài sản.

HĐMB tài sản đấu giá có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản bán đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển QSDĐ hoặc QSHĐ. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp GCNQSH, QSDĐ cho người mua được tài sản bán đấu giá.

>> Có thể bạn quan tâm: Luật thừa kế đất đai [Tổng hợp + cập nhật mới nhất 2023]

Hy vọng bài viết về đấu thầu đất đai của Smartland đã đem lại những thông tin hữu ích cho khách hàng. Liên hệ ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết về luật đấu thầu nhà đất:

 • Công ty TNHH Bất Động Sản Smartland
 • Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh
 • Hotline: 0916 25 78 25

Chia sẻ:

Các câu hỏi thường gặp

Rate this post