Số điện thoại

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất chuẩn mới nhất cập nhật 2023

Chia sẻ

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được hiểu như thế nào? Các mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được trình bày ra sao? Nhà nước quy định gì về mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất?

Cùng Smartland đón đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu tất tần tật thông tin về mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất chuẩn mới nhất cập nhật 2022 nhé!

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được hiểu như thế nào?

Giấy phép sử dụng đất là văn bản pháp lý ghi lại hoạt động của người được cấp quyền chỉ định người có quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng đất trong phạm vi được phép.

Lập giấy ủy quyền về bản chất là hành vi pháp lý đơn phương của người ủy quyền. Sự tham gia của người được ủy quyền là không cần thiết cho việc phê duyệt (ủy quyền đơn phương).

Các nội dung sau thường có trong giấy ủy quyền sử dụng đất: Thông tin cá nhân của người ủy quyền và các bên được ủy quyền;  thời hạn ủy quyền; bản quyền; chữ ký của các bên; …

Giấy ủy quyền sử dụng đất có thể được cấp trong những trường hợp cụ thể, chẳng hạn như:

 • Người được ủy quyền đang ở nước ngoài hoặc ở địa phương khác mà việc quản lý, sử dụng đất đai không thuận tiện.
 • Người được ủy quyền bị bệnh nên không thể trực tiếp mua bán đất được (nhưng chưa mất khả năng nhận thức và điều hành hành vi của mình).
 • Vợ chồng ủy quyền tài sản để phân chia, quyết định tài sản chung cho nhau.
 • Cá nhân được ủy quyền thiếu kinh nghiệm, chưa quen với quy trình làm thủ tục chuyển nhượng, v.v.
Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Thế nào là đại diện theo ủy quyền?

Một bên (bên được đại diện) cho phép một bên khác (bên đại diện) nhân danh mình thực hiện các giao dịch dân sự. Giấy ủy quyền phải bao gồm quyền, nội dung quyền và nghĩa vụ của người đại diện và người được đại diện.

Điều 138 BLDS 2015 quy định về vấn đề đại diện theo ủy quyền như sau:

Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về đại diện theo ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Nội dung của giấy ủy quyền sử dụng đất

 • Tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của bên ủy quyền cũng như của bên được ủy quyền;
 • Thông tin về việc được phép sử dụng đất;
 • Phạm vi ủy quyền;
 • Thời hạn ủy quyền;
 • Nghĩa vụ cũng như quyền của bên ủy quyền, bên được ủy quyền;
 • Thù lao thực hiện công việc theo chỉ định;
 • Các cách xử lý TS gắn liền với đất 
 • Trong trường hợp ủy quyền bị chấm dứt,
 • Phương thức giải quyết tranh chấp;
 • Các bên xác nhận bằng chữ ký hoặc điểm.

Nghĩa vụ & quyền lợi của bên được ủy quyền

Phạm vi đại diện của bên được ủy quyền được quy định tại Điều 141 BLDS 2015 như sau:

Nghĩa vụ và quyền của bên được ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Nghĩa vụ và quyền của bên được ủy quyền trong mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất có ý nghĩa pháp luật như thế nào?

Hợp đồng ủy quyền theo quy định tại Điều 581 Bộ luật Dân sự 2005 là sự thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng và chấp thuận thửa đất. Do đó, bên ủy quyền chỉ phải trả lương nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật yêu cầu và bên được ủy quyền phải thực hiện nhiệm vụ của bên ủy quyền.

Do vậy, giấy ủy quyền là một trong những hình thức giấy tờ ủy quyền hợp pháp. Giấy ủy quyền phục vụ cùng mục đích và có giá trị như hợp đồng ủy quyền.

Cách trình bày giấy ủy quyền sử dụng đất

 • Phải xác định rõ hiện trạng khu đất được phép sử dụng, bao gồm vị trí, số thửa,  diện tích, số tờ bản đồ, số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ngày cấp.
 • Liệt kê các loại công việc được phép làm như an cư, kinh doanh, mua bán …
 • Trong thời gian ủy quyền, thỏa thuận về cách định đoạt tài sản trên đất, cũng như hoa lợi, lợi tức nhận được từ các tài sản đó.

Chỉ những người được ủy quyền mới được phép thực hiện các công việc thuộc phạm vi ủy quyền.

Nhìn chung, các mẫu giấy ủy quyền là đơn giản, nhưng thông tin phải được cung cấp rõ ràng và chính xác. Hơn nữa, giấy ủy quyền sử dụng tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền công chứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cả người mua và người bán đất, tránh những tranh cãi không đáng có sau này.

Các công việc được thực hiện trong phạm vị được ủy quyền sử dụng đất

Người được ủy quyền chỉ được nhân danh bên ủy quyền và được hưởng các quyền theo quy định tại Điều 141 và 143 Bộ luật Dân sự 2015.

Nếu người có thẩm quyền đồng ý, người nhận được chấp thuận vẫn có thể tiến hành các nhiệm vụ vượt quá giới hạn quyền hạn.

Khi cho phép sử dụng đất, các bên nên xem xét kỹ lưỡng về rủi ro pháp lý.

Các tài liệu đính kèm khi công chứng văn bản ủy quyền sử dụng đất

Ngoài mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng phải chuẩn bị các giấy tờ sau trước khi tiến hành thủ tục công chứng:

 • Giấy tờ xác lập danh tính của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
 • Các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền như Sổ hồng – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trích lục sổ địa chính, bản án, quyết định của Tòa án về việc kết hôn, thừa kế …

Do bên ủy quyền vẫn được coi là chủ sở hữu quyền sử dụng đất trong thời gian ủy quyền nên việc tránh “chuyển nhượng” quyền sử dụng đất bằng kỹ thuật ủy quyền là rất quan trọng để tránh các vấn đề pháp lý. 

Giấy chứng nhận kết hôn là một trong các tài liệu đính kèm khi công chứng mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận kết hôn là một trong các tài liệu đính kèm khi công chứng mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Có nên làm giấy ủy quyền sử dụng đất hay không?

Không phải lúc nào việc cấp phép sử dụng đất cũng phục vụ lợi ích tốt nhất của cộng đồng. Ủy quyền sử dụng đất có thể có một số hạn chế trong các tình huống cụ thể.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất chỉ được cấp khi người được ủy quyền nhận thức đầy đủ thẩm quyền thực sự của người được ủy quyền để thực hiện việc cho phép nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của người được ủy quyền trong trường hợp có tranh chấp pháp lý.

Do hợp đồng ủy quyền không có giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật nên mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất không được hình thành trong trường hợp mua bán đất. Trong một số tình huống, hợp đồng ủy quyền có thể bị chấm dứt, khiến người mua đất gặp bất lợi đáng kể.

Ví dụ, nếu người bán đất (trên giấy tờ với tư cách là người ủy quyền) muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền, thì người bán đất có thể lấy lại đất, đặt người mua đất (trên giấy tờ với tư cách là người được ủy quyền) vào thế bất lợi.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất 2022

Khi hai bên muốn chuyển nhượng đất từ ​​chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác, họ lập giấy ủy quyền sử dụng đất. Do đó, giấy ủy quyền có hiệu lực ràng buộc về nghĩa vụ và trách nhiệm của cả hai bên. Vậy nên, cả bên ủy quyền và bên được ủy quyền đều phải phân tích kỹ lưỡng tài liệu và quyết định vai trò và nghĩa vụ của mình trước khi ký.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cập nhật 2022 phần 1

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cập nhật 2022 phần 1

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cập nhật 2022 phần 2

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất cập nhật 2022 phần 2

Smartland đã cập nhật đầy đủ các thông tin về mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất mới nhất. Hy vọng bài viết đã mang lại nhiều thông tin bổ ích cho khách hàng, từ đó giúp khách hàng có thể tránh được nhiều rủi ro khi làm các giấy tờ liên quan đến việc ủy quyền sử dụng đất.
Liên hệ với đội ngũ chuyên viên đầy kinh nghiệm của Smartland để được tư vấn và hỗ trợ ngay nhé!

Để biết thêm thông tin về mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất vui lòng liên hệ:

 • Công ty TNHH Bất Động Sản Smartland
 • Địa chỉ: 92 Nguyễn Hữu Cảnh Phường 22 Quận Bình Thạnh
 • Hotline: 0937837888

Chia sẻ:

Rate this post